Alt Berliner Eck
       
     
Zur Fetten Ecke
       
     
Wakatipu I
       
     
Queenstown Botanics, Night
       
     
Moke Lake
       
     
Wakatipu III
       
     
The Crown Range Pass
       
     
Cabbage Tree, Jack's Point Track
       
     
The Roaring Meg, Kawarau Gorge
       
     
Wakatipu II
       
     
Glenorchy
       
     
St Leonards Yacht Club
       
     
Ross Creek Waterfall
       
     
Wiley's Baths, Coogee
       
     
Dart River III
       
     
Dart River IV
       
     
Alt Berliner Eck
       
     
Alt Berliner Eck

Oil on canvas, 170 x 100cm

Zur Fetten Ecke
       
     
Zur Fetten Ecke

Oil on canvas, 170 x 100cm

Wakatipu I
       
     
Wakatipu I

Oil on canvas, 200 x 120cm

Queenstown Botanics, Night
       
     
Queenstown Botanics, Night

Oil on canvas, 170 x 100cm

Moke Lake
       
     
Moke Lake

Oil on canvas, 170 x 100cm

Wakatipu III
       
     
Wakatipu III

Oil on canvas, 170 x 100cm

The Crown Range Pass
       
     
The Crown Range Pass

Oil on canvas, 170 x 100cm

Cabbage Tree, Jack's Point Track
       
     
Cabbage Tree, Jack's Point Track

Oil on canvas, 200 x 120cm

The Roaring Meg, Kawarau Gorge
       
     
The Roaring Meg, Kawarau Gorge

Oil on canvas, 170 x 100cm

Wakatipu II
       
     
Wakatipu II

Oil on canvas, 200 x 120cm

Glenorchy
       
     
Glenorchy

Oil on canvas, 170 x 100cm

 

St Leonards Yacht Club
       
     
St Leonards Yacht Club

Oil on canvas, 160 x 110cm

Ross Creek Waterfall
       
     
Ross Creek Waterfall

Oil on canvas, 200 x 118cm

Commissioned

Wiley's Baths, Coogee
       
     
Wiley's Baths, Coogee

Oil on canvas, 170 x 100cm

Commissioned

Dart River III
       
     
Dart River III

Oil on canavs, 132 x 100cm

Dart River IV
       
     
Dart River IV

Oil on canvas, 200 x 118cm